בית-שינה
 


הפרוייקט: בית שינה

מיקום:מתחם גרינברג, מערב הוד השרון


שלב: מאוכלס


הפרוייקט: בניין מגורים בן 4 דירות דופלקס +מרתף חניה


מגרש: 600 מ"ר
בנוי: 850 מ"ר