בית-שיינפרנק

בית שיינפרנק

 


הפרוייקט:

מיקום:


שלב:


הפרוייקט:


שטח:


בנוי: