בית-מזרחי

בית מזרחי

 
הפרוייקט:
בית מזרחי 
חצי מדו - משפחתי 
_____________________________
מיקום: רח' ירמוך הוד השרון 
_____________________________
שלב: מגורים 

_____________________________
מגרש
בנוי