בית-אנזל
 


הפרוייקט:

מיקום:


שלב:


הפרוייקט:


שטח:


בנוי: