home

  • אנחנו כאדריכלים ומעצבי פנים נהנים ליצור יחד עם לקוחותינו דיאלוג המביא לתוצאה האופטימלית.
    שאיפתינו היא ליצור מקום/חלל המשרת את מבקריו ואת החיים בו מבחינה פונקציונלית עיצובית ואסתטית כאחד כשם שכל אדם הינו עולם בפני עצמו כך גם כל חלל או פונקציה הם עולם ומלואו.
    כאדריכלים אנו רואים בתהליך התכנון והבניה מעין עבודה ב"זום"; לראות את התמונה הגדולה ולרדת לפרטיה.
    הפרטים עושים אותך למה שאתה וגם את ביתך/משרדך.